Léčebna zrakových vad - Dvůr Králové nad Labem

 

Tupozrakost se musí odhalit včas

Léčebna zrakových vad zakoupila PLUSOPTIX

Preventivni vyšetření zraku malých dětí je velmi důležité. Pomocí tohoto unikátního přístroje je možné orientačně vyšetřit malé děti i kojence. Vyšetrení je jednoduché, rychlé a šetrné, není třeba aplikovat oční kapky a je zcela bezkontaktní. Měření je prováděno z 1 metru, kdy dítě sedí na klíně jednoho z rodičů. Na prevenci se v současné době klade čím dál větší důraz, bohužel toto vyšetření pojišťovna zatím nehradí. Poplatek za vyšetření zraku činí 200 Kč.  


Léčebna zrakových vad byla založena v roce 1953 MUDr.Eduardem Drahanským,
který se stal průkopníkem československé ortoptiky.
Ortoptika je významnou součástí dětského očního lékařství. V současné době zajišťuje léčebna komplexní péči, tj. péči léčebnou, výchovnou i pedagogickou pro děti od 3-15 let. Součástí léčebny je i speciální mateřská a základní škola-více o škole na https://www.zsvesna.cz
Budova léčebny je v zástavbě blízko středu města, obklopená ze dvou stran velkou zahradou a vysokým živým plotem. Zahrada slouží k odpočinku a hrám dětí.
Léčebna je umístěna v třípodlažní budově, ve které jsou 3 třídy, 3 prostorné ložnice, izolace, inspekční pokoj, vyšetřovna lékaře, 3 vyšetřovny ortoptistek, 2 jídelny, kuchyňka pro přípravu a výdej stravy, koupelna, velká společenská místnost, kancelář, ředitelna, dílna.

Kapacita léčebny je 30 lůžek. Během roku se v léčebně odléčí okolo 200 dětí v 7 turnusech v délce 6-7 týdnů.

Provoz zajišťuje 20 pracovníků: 1 lékař, vrchní sestra, 3 ortoptistky, 5 výchovných sester, 2 pomocnice, údržbář, administrativní pracovnice, 2 učitelky ZŠ, 1 učitelka MŠ.  

Co léčíme

V naší léčebně léčíme šilhání (strabismus) a tupozrakost (amblyopie).
Šilháním je postiženo 4-6% dětské populace. Asi u 50% šilhajících najdeme i tupozrakost.  

Proč léčebna ?

TUPOZRAKOST je vada, která když se včas nepodchytí a neléčí, je v dospělém věku neléčitelná! Někteří rodiče podceňují péči o zdraví svých dětí a myslí si, že vše vyřeší operace, brýle či kontaktní čočky, ale neléčená tupozrakost nejde ničím odstranit a zůstává jednou provždy.
ŠILHÁNÍ není jen kosmetická vada , ale je vždy spojeno s poruchou jednoduchého binokulárního vidění. Jedinci s neléčeným šilháním a tupozrakostí mají zhoršené podmínky pro uplatnění v četných pracovních oborech, ve kterých je nutná dobrá zraková ostrost obou očí i dobré binokulární vidění. Problémy bude mít nejen lékař či vědec pracující s mikroskopem, ale v nedaleké budoucnosti i běžný pracovník v kanceláři, který nebude schopen používat např. 3D monitor, dále pracovník ve výškách , řidič, pilot...
Dobrá orientace v prostoru a dobrý odhad vzdálenosti jsou nutné např. i v kolektivních sportech...
V naší léčebně se snažíme při vyučování i volnočasových aktivitách veškerou činnost zaměřit na podporu léčení zrakových vad. Důsledně dbáme na správné nošení brýlí a okluzoru. Výchovné sestry zařazují do her tzv.cvičení „oko-ruka“-např.házení na cíl a „oko-noha“-např. chůze po čáře.

Výhodou pobytu v léčebně je skutečnost, že dítě je v odpoledních a dle potřeby v časných odpoledních hodinách v péči zdravotnických pracovníků (lékaři, ortoptistky, zdravotní sestry) a po skončení léčebných úkonů a ortoptických cvičení nepodléhá nemocničnímu režimu. Předškolní děti tedy tráví čas mezi léčebnými cvičeními a celý další zbytek dne v naší mateřské školce, žáci 1.-5. tříd mají v budově léčebny školní třídy s vyučujícími speciálními pedagogy. Všechny věkové kategorie našich pacientů mají možnost každodenních vycházek po okolí léčebny, do města, do ZOO, do divadla, kina apod. Léčebna má v areálu vlastní zahradu s bezpečným moderním hřištěm a v letních měsících také malý bazén. Sledování televizního Večerníčka nebo jiných vhodných pořadů pro děti, před spaním čtení pohádek na ložnici - to vše dotváří civilní nestresující klidné prostředí podobně jako na školce v přírodě nebo ve škole v přírodě nebo na prázdninovém táboře.